Komenda i kadra instruktorska HOW MDK w Trzciance

Funkcja / stanowisko
Imię i nazwisko
 
Kontakt
 
Zakres obowiązków

KOMENDANT

Andrzej Sumiński pwd

tel.

606 366 437

Odpowiada za :

1. Przełożony komendyi kadry instruktorskiej ośrodka wodnego.

 • 2. Organizacja i działalność ośrodka wodnego
 • 3. Reprezentacja ośrodka wodnego.
 • 4. Wydawanie zezwoleń na :
 • - organizację imprez na terenie ośrodka,
 • - bazowanie obcego sprzętu wodnego, itp. 
SKARBNIK

 Elżbieta Horak

hm

tel.

606 620 038

Odpowiada za :

 

 • 1. Finanse ośrodka wodnego.

KIEROWNIK

 ds.

żeglarskich

(Kwż)

 Jacek Nowak

pwd

 

tel.

787 010 444

Odpowiada za :

 • 1. Z-ca komendanta ds. żeglarskich.
 • 2. Kadra instruktorska.
 • 3. Kierownik portu.
 • 4. Sprzęt żeglarski i zabezpieczający.
 • 5. Organizacja szkoleń żeglarskich.
 • 6. Gablota ośrodka - regulaminy, zarządzenia i komunikaty.
 • 7. Opiekun jachtu klasy "Tango".
 • 8. Organizacja HAL.

     

INSTRUKTOR

ds.

kursów żeglarskich

 

opiekun

 

15 hdw

 Krzysztof Trzebiatowski

pwd

tel.

602 758 819

Odpowiada za :

 • 1. Z-ca kwż-eta i organizator, opiekun i instruktor kursów żeglarskich.
 • 2. Współpraca z kadrą instruktorską ośrodka wodnego.
 • dla 15 HDW
  • 1. Sprawy organizacyjne drużyny/sekcji na terenie ośrodka wodnego.
  • 2. Szkolenie żeglarskie na jachtach sportowych.
  • 3. Zajęcia odólnorozwojowe w hali sportowej.
  • 4. Nauka pływania w pław.
  • 5. Udział drużyny w pracach na rzecz ośrodka wodnego.
  • 6. Stan techniczny szkoleniowego sprzętu żeglarskiego i zabezpieczającego.
  • 7. Współpraca z kadrą instruktorską ośrodka wodnego.

     

 

INSTRUKTOR/drużynowy

 

18 hdw

 

 

Daniel Lachowicz

 

tel. 

 

Odpowiada za :

 • 1. Sprawy organizacyjne drużyny na terenie ośrodka wodnego.
 • 2. Współpracuje z kwż -tem i kadrą instruktorską ośrodka wodnego.
 • 3. Szkolenie ogólnożeglarskie.                   
 • 4. Typowanie do szkolenia na patenty żegl. 
 • 5. Udział w pracach przy remoncie sprzętu wodnego i zabezpieczającego.
 • 6. Udział drużyny w pracach na rzecz ośrodka wodnego.
 

 PRZEWODNICZĄCY

"Koła Przyjaciółł HOW"

Andrzej Kotwicki

(-)

tel.

604 603 174

Odpowiada za :

1. Sprawy organizacyjne :

    - deklaracje członkowskie,

    - składki członkowskie,

    - działalność członków na rzecz ośrodka, itp.

2. Współpraca z komendą i kadrą inst. ośrodka wodnego.

3. Jako instruktor do dyspozycji kwż -eta.

INSTRUKTORZY

SZKOLENIOWCY

Artur Rataj pwd

 

 tel. 660 695 143

Odpowiadają za :

1. Instruktorzy szkoleniowcy do dyspozycji kwż-eta.

2. Szkolenie żeglarskie.

3. Współpraca adrą instruktorską ośrodka wodnego.

 

 

 

BOSMAN

 

 

Wojciech Porankiewicz

(-)

 

 

tel.

606 180 815

Odpowiada za :

1. Dbałość o stan tecniczny i zabezpieczenie ośrodka wodnego.

2. Współpraca kadrą instruktorską ośrodka wodnego.